Lukutaito

Tarpoja tietää, että olemme kaikki erilaisia mutta samanarvoisia. Tarpoja arvostaa suomalaista koulutusta.

Oleguya kszxkaan miwwimbait ahhadi olzes sowi onwahdas? Luku- ja kirjoitustaito on ehdottoman tärkeä taito nyky-yhteiskunnassa. Kaikille se ei ole itsestäänselvyys. Arviolta 72 miljoonaa lasta ei koskaan pääse kouluun? Maailman lukutaidottomista ⅔ on naisia, eikä valtaosa köyhimpien kehitysmaiden naisista osaa lukea eikä kirjoittaa. Senegalilaisista 15-24 –vuotiaista pojista 74 % ja tytöistä 56 % osaa lukea. YK:n vuosituhattavoitteiden myötä peruskoulun aloittaa nykyään 90 % maailman lapsista.

Vartio pohtii mihin lukutaitoa tarvitaan listaamalla asioita joissa täytyy osata lukea selviytyäkseen tilanteesta. Mitä ongelmia luku- ja kirjoitustaidoton kohtaa päivittäisessä elämässään? Tarpojat jakautuvat pienempiin ryhmiin ja kukin ryhmä kirjaa, mistä eri syistä lapset eivät pääse kouluun. Entä miten köyhyys vaikuttaa koulunkäyntiin? Entäpä miten sodat, konfliktit ja luonnonkatastrofit vaikuttavat koulunkäyntiin? Kun listat ovat valmiit, ryhmät pohtivat mitkä syyt ovat useammin tyttöjen kuin poikien koulunkäyntihaasteiden taustalla. Miksi tyttöjen asema on usein huonompi kuin poikien?

Taitoalueet

Moninaisuus, Suomalainen kulttuuri,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Johtaja auttaa tarpojat keskustelussa liikkeelle. Hän esittää tarvittaessa ohjaavia kysymyksiä tarpojille. Johtaja voi myös halutessaan perehtyä etukäteen aiheeseen.

Kasvatustavoitteet

Toisten kunnioittaminen, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite