Mitä kuuluu?

Tarpoja tekee havaintoja itsestään ja omista kuuntelutottumuksistaan tässä ja nyt. Hän osaa ottaa toisen huomioon keskustelutilanteissa.

Jokainen vartion jäsen ottaa itselleen parin. Kumpikin saa vuorollaan toimia puhujana ja kuuntelijana. Parit sopivat keskenään, kumpi puhuu ensin. Puhuja saa muutaman minuutin miettiä, mistä itselleen tärkeästä asiasta hän haluaa kertoa. Johtaja antaa aloitusmerkin kaikille pareille. Vain puhuja saa puhua, kuuntelija keskittyy äänettömästi kuuntelemaan. Kun puhuja on kertonut omaa asiaansa noin 1 – 2 minuutin ajan, johtaja antaa merkin, jonka kuultuaan puhuja lopettaa asiansa kertomisen. Tarinat voivat siis jäädä keskenkin. Kun puhuja on lopettanut, johtaja pyytää kuuntelijoita toistamaan puhujan kaksi viimeistä virkettä. Pyynnön tulee tulla kuuntelijoille yllätyksenä! Tämän jälkeen vaihdetaan rooleja. Koska kuuntelija tietää nyt, mitä tuleman pitää, häntä pyydetään toistamaan kolme viimeistä virkettä.

Lähde: Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001.

Taitoalueet

Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Johtaja tarvitsee pillin aloitus- ja lopetusmerkin antamista varten. Kun harjoitus on ohitse, tarpojat voivat johtajan johdolla havainnoida seuraavaa: Miten tarpojat muistivat virkkeet? Oliko toisella kerralla helpompaa? Miksi? Mitä tarpojat tekivät helpottaakseen kuuntelua? Oliko ilmeistä, eleistä vai sanoista eniten apua? Mitkä tekijät estivät kuuntelemista? Lopuksi johtaja voi ohjata tarpojat pohtimaan kuuntelemisen estämistä ja edistämistä. Kuuntelemisen estämiseen liittyvät keskittymättömyys, ajatteleminen puhetta nopeammin, ennakkoluulot suhteessa aiheeseen, sanastoon tai puhujaan sekä muut häiriötekijät. Kuuntelun edistämiseen liittyvät keskittyminen ja kuunteluun antautuminen, kuuntelun suunnitteleminen eli sen suunnitteleminen, mitä puhutaan ja puhujan huomioon ottaminen eli sen huomioiminen, miten puhutaan.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Itsetuntemus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

30 min,

Aktiviteetin yläkäsite