Minä hämähäkinverkossa

Tarpoja hahmottaa lähellä olevat ihmiset, oivaltaa oman verkostonsa ja pohtii omaa rooliaan suhteessa muihin.

Harjoitus tehdään yksilötehtävänä. Paperin keskelle piirretään oma kuva. Sen ulkoasulla ei ole väliä, se voi olla tikku-ukko tai tarkempi kasvokuva. Osallistuja lisää paperille ihmisten nimiä tai määritelmiä (esim. bussikuski, lääkäri), joita hän on tavannut ja joiden kanssa hän on keskustellut seitsemän edellisen päivän aikana. Paperille kirjataan kaikki, joille on sanonut vain parikin sanaa – kaikki viikonaikaiset kohtaamiset. Ihmiset voi sijoittaa eri kohtiin seittiä. Jos aikaa on käytettävissä enemmän, voidaan pohtia tarkemmin ja sijoittaa ihmiset lähemmäksi ja kauemmaksi itseä sen mukaan, minkä verran heidän kanssaan on toiminut viikon aikana.Kun jokainen osallistuja on saanut kaikki ihmiset lisättyä paperiinsa, ryhdytään täyttämään vartionjohtajan taululle tekemään seittiin yhtä ryhmän yhteistä verkostoa. Osallistujat voivat kertoa, keitä ihmisiä ovat viikon aikana tavanneet. Yhteiseen malliin ne voidaan nimetä yläotsikoittain, esimerkiksi opettajat, vanhemmat, kaverit.PurkuvinkkejäKun yhteinen verkkomalli on valmis, keskustellaan siitä, kuinka paljon meillä todellisuudessa on ihmisiä lähellämme. Osa kohtaamisista on merkittävämpiä kuin toiset, osa pidempiä ja osa lyhyempiä. Yksinäiseksi itsensä kokeva ihminen ei usein hahmota kaikkia niitä myönteisiä kontakteja, joita jokaiselle kertyy. Joku voi tuntea, ettei kukaan välitä hänestä. Verkostosta kuitenkin huomaa, että on paljon ihmisiä, jotka ovat olemassa juuri Sinua varten.Hämähäkinseitti osoittaa myös, kuinka merkittäviä sosiaaliset taidot ovat. Sitä miellyttävämpiä kohtaamiset ovat, mitä paremmin meillä on vuorovaikutustaitoja hallussa. Tämä harjoitus on hedelmällinen myös, jos harjoitusta ohjaava aikuinen täyttää oman seittinsä. Tämän jälkeen voidaan verrata vartionjohtajan ja tarpojien verkostoa. Miten kontaktit poikkeavat toisistaan? Osallistujat voivat hahmotella myös tulevaisuuden verkkoaan: keitä ihmisiä heillä on lähitulevaisuudessakin seitissään?Lähteestä Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001 poimittua

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Retki, Muu,

Kesto

45 min,

Aktiviteetin yläkäsite