T1: Turvallisesti partiossa

Osaamisalue: Turvallisuus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Tervetuloa partioon -koulutus
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia
Tavoitteet: Tietää, miten partiossa toimitaan turvallisesti. Tietää
voimassa olevat Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet. Suorittaa Turvallisesti yhdessä -verkkokurssin.
Sisältö
  • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet (esim. SP:n
  • turvallisuusohjeet ja SP:n turvallisuusmääräykset ja ohjeet
  • partiotoimintaan vesillä, Turvallisesti yhdessä -ohje sekä
  • piirikohtaiset lisäohjeet)
  • Turvallisuusohjeiden sijainnit ja niiden löytäminen nopeasti
  • Henkinen turvallisuus Turvallisesti yhdessä -ohjeen avulla
Koulutusmenetelmät
  • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
Lähiopetuksen kesto: 1 tunti
Päiväys: 14.1.2017

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite