P1 Tätä on partio

Ydinainesanalyysi

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Partion päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet arvopohja ja päämäärä

 

Tuntee partion tavoitteet, tunnuksen ja ihanteet
Partion keskeisimmät termit Tuntee partion keskeisimpiä termejä

(esim. lippukunta, vartio, sudenpentu, seikkailija, tarpoja, samoaja, vaeltaja)

 

Partion perinteet ja historia Tietää, että partiolla on pitkä historia ja tunnistaa joitain oman lippukunnan perinteitä

 

Baden-Powelin tarina Suomen partioliikkeen vaiheet
Partion organisoituminen Tietää pääpiirteissään partion organisoitumisen vartioihin (vast.), osastoihin (vast.), paikallisiin lippukuntiin, alueisiin, piireihin, keskusjärjestöön ja maailmanjärjestöihin.

 

Tietää, että partio on kansainvälinen järjestö.

 

Tietää, että partiota johdetaan avoimuuden ja demokratian periaatteiden mukaisesti.

Tietää, että on erilaisia lippukuntia ja toiminta on moninaista (esim. meritoiminta, sisut)
Partio-ohjelma ja  ikäkaudet Tietää, että partio-ohjelma on kasvatuksen väline ja tuntee ohjelman logiikan pääpiirteissään.

 

Tietää partion ikäkaudet, niiden ikärajat ja ohjelman tavoitteet pääpiirteissään.

 

 

Viimeksi päivitetty 18.1.2018

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite