P1: Tätä on partio

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Tervetuloa partioon -koulutus
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia
Tavoitteet: Tietää mitä on partio ja mikä tekee partiosta partion verrattuna muuhun
kasvatustoimintaan. Tunnistaa partion keskeisimmät termit, päämäärän, arvopohjan ja perusperiaatteet.
Sisältö
  • Partion päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet
  • Partion keskeisimmät termit
  • Partion perinteet ja historiaa
  • Partiotoiminnan organisoituminen pääpiirteissään, erityisesti
  • omassa lippukunnassa
  • Partio-ohjelma pääpiirteissään ja partion ikäkaudet
Koulutusmenetelmät
  • Aktivoiva luento
  • Toiminnallinen menetelmä
Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia
Päiväys: 14.1.201

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite