P3 Partion perusteet 2

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Partioliikkeen päämäärä, partiomenetelmä

ja arvopohja

 

Partioliikkeen päämäärä ja sitä tarkentavat kasvatustavoitteet (yleiset)

 

Partiomenetelmä ja partio-ohjelma

 

Partion arvopohja sekä avoin partio, monikulttuurisuus, inkluusio [kaikkien vammaisten henkilöiden oikeutta kuulua tavallisiin yhteisöihin sen sijaan, että heidät sijoitettaisiin omiin erillisiin palvelujärjestelmiinsä.]

 

Partion ohjelmakäsitys

 

Suomen Partiolaisten sekä partion maailmanjärjestöjen peruskirjat ja säännöt

 

Partioliikkeen perustajan Baden-Powellin ajatukset partiosta

 

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet

 

Partion arvopohjaan nojaava vaikuttaminen partiosta ulospäin

 

Ohjelman soveltaminen paikalliset ja muut olosuhteet huomioiden

 

Erilaisia ihmiskäsityksiä
Partioperinteet ja symboliikka

 

Partioperinteiden merkitys yhteisön yhteishengen ja jatkuvuuden luojana – Suomessa ja kansainvälisesti, pysyvyys vs. muuttuminen ajassa

 

Symboliikka osana partiomenetelmää.

 

Tapahtuman symboliikan luominen.  
Partioliikkeen historia

 

Partioliikkeen historia Suomessa ja maailmalla: kuinka maailmanhistorian vaiheet ovat vaikuttaneet partioliikkeeseen.

 

Partion merkitys eri aikoina yhteiskunnassa

 

Yhteiskunnan tapahtumien ja vallitsevien trendien vaikutukset partioon

 

Partioliikkeen organisoituminen Maailmanjärjestöjen, Suomen Partiolaisten, piirien ja lippukuntien työnjako

 

   
Partioliikkeen kansainvälisyys

 

Partioliikkeen yhteiset arvot, päämäärä, menetelmät maailmanjärjestöjen peruskirjoista.

 

Miten maailmanjärjestöt vaikuttavat suomalaiseen partiotoimintaan

 

Maailmanjärjestöjen eroavaisuudet, yhtäläisyydet ja painotukset Muiden partiojärjestöjen toimintatavat ja painotukset maailmalla

 

Partiotoiminta lähialueillamme ja maailmalla, lähialueyhteistyö

 

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite