Dominot

Tavoitteina ovat yhdessä tekemisen opettelu ja erilaisuuden hyväksyminen.

Vartio pelaa dominoa vartaloillaan.Käsiteltävät aiheet:- Paussi auttaa tarpojia tutustumaan toisiinsa.- Tarkoitus on saada tarpojat ymmärtämään, että kaikissa vartiolaisissa on yksilökohtaisisia eroja, mutta myös asioita, jotka yhdistävät heitä.Paussiin tarvitaan luettelo mahdollisista ehdotuksista, jos pelaajat eivät pysty itse keksimään niitä, ja paljon tilaa.Ohjeet1. Pyydä yhtä vartiosta aloittamaan. Pyydä häntä ajattelemaan kahta henkilökohtaista luonteenpiirrettä, jotka hän sitten esittelee ryhmälle näin: “Minun vasemmalla puolellani on tyttö, ja minun oikealla puolellani on kaksi veljeä.”2. Seuraavaksi pyydä jotakuta muuta, joka jakaa yhden luonteenpiirteistä, pitämään ensimmäisen oikeasta tai vasemmasta kädestä (yhteisen ominaisuuden mukaan), ja sitten lisää heidän oma ominaisuutensa vapaalle puolelle. Esimerkiksi: ”Minun oikealla puolellani on tyttö, ja minun vasemmalla puolellani on ruskeat silmät.”3. Pane kaikki vartion jäsenet kertomaan vuorollaan niin, että lopussa jokainen on muiden kanssa ympyrässä.4. Jos kerrottua ominaisuutta ei ole kellään ryhmässä ja dominoa ei voida jatkaa, pyydä pelaajia keksimään muu ominaisuus niin, että peli voi jatkua.Vinkkejä vartionjohtajalle: Yllä annetut ominaisuudet ovat vain esimerkkejä. Kuka tahansa voi valita ja aloittaa millä tahansa piirteellä huolimatta siitä, onko se näkyvä vai ei.On tärkeää, että vartion jäsenet todella perustavat fyysisen yhteyden. Tämä rohkaisee voimakkaampaan ryhmätunteeseen. Tapa, jolla yhteys on tehty, voi olla esimerkiksi päiden koskettaminen toisiaan, käsivarsien laittaminen toisten ympäri tai jalkojen laittaminen yhteen. Pelaajat voivat seisoa tai olla pitkällään.Jos ehdotetut erikoistuntomerkit tuntuvat toistuvan, sinä voit rohkaista osallistujia tuomaan esille uusia. On parasta, jos erityistuntomerkit eivät ole kovin yksinkertaisia. Sinä voit rohkaista ryhmää sanomaan näkyviä erityispiirteitä (vaatteiden ja hiusten väri), näkymättömiä tai persoonallisia erityispiirteitä (harrastukset, lempiruoka, suihkussa laulaminen) tai muita keskustelunaiheeseen liittyviä (minä ajattelen tai tunnen jollakin tavalla vähemmistöistä, miehistä, naisista, romaneista, juutalaisista).lähde http://www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

,

Kesto

30 min,

Aktiviteetin yläkäsite