Partiojohtaja-peruskoulutus

Vaeltaja tietää perusasiat 7-22-vuotiaiden kehityksestä ja tuntee ryhmän toimintaa. Hän tietää, miten partiossa johdetaan. Vaeltaja osaa johtaa turvallisen tapahtuman. Hän tuntee partion historiaa, lippukuntien perinteitä, symboliikan perusteet sekä maailmanjärjestöjen roolin. Vaeltaja tietää partion kasvatustavoitteet ja osaa käyttää partiomenetelmää partioryhmän toiminnassa. Hän tuntee lippukunnan organisaationa.

Koulutuksen järjestämisestä ja hyväksymisestä vastaa paikallinen partiopiiri. Koulutuksen kesto on noin 90 tuntia, ja tämä sisältää myös johtamistehtävään käytettävän ajan. Koulutus voidaan suorittaa monin eri tavoin. Kurssimuotoisena se on kestoltaan noin kaksi pitkää viikonloppua ja siihen sisältyy ennakkotehtäviä tai ennakkotapaaminen sekä johtamisharjoitus. Koulutuskokonaisuuden suoritukseen sisältyy aina maastoyöpyminen.

Taitoalueet

Partiokulttuuri, Yhdistystoiminta,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja kannustaa vartion jäseniä osallistumaan pj-peruskurssille. Vartionjohtaja voi huolehtia myös siitä, että kutakin vartion jäsentä autetaan vuorollaan johtamisharjoituksen toteuttamisessa. Luotsi huolehtii siitä, että jokainen vaeltaja ilmoittautuu ja osallistuu koulutukseen. Luotsi auttaa vaeltajaa ja lippukuntaa löytämään vaeltajalle sopivan johtamisharjoituksen ja tehtävään sopivan ohjaajan.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Ryhmässä toimiminen, Terveys ja turvallisuus, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Vierailukohteessa,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite