Turvallisuus

Tarpoja harjoittelee toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa. Tarpoja ymmärtää suunnittelun ja varautumisen merkityksen onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja osaa toimia nämä huomioiden.

Tarpoja harjoittelee ensiapua, vesipelastusta tai palontorjuntaa.

Taitoalueet

Ensiapu, Itsestä huolehtiminen, Organisointitaidot, Turvallisuus,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa selvää ennen aktiviteetin tekoa mahdolliset turvallisuuteen liittyvät riskit, kuten sen, osaavatko tarpojat uida. Luotsin tehtävä: Varsinkin haastavammissa toteutuksissa luotsin rooli korostuu. Vartionjohtaja ei vielä osaa opettaa kaikkia taitoja, joten luotsin on hyvä varmistaa, että aktiviteeteissa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat ennen harjoittelua. Luotsi sopii tarvittaessa palolaitoksella vierailun.

Kasvatustavoitteet

Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä, Ulkona, Vesillä,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite