Lippukunnan leiritaidot

Tarpoja osaa pystyttää lippukunnan käytössä olevia majoitteita. Hän osaa käyttää mm. puolijoukkuetelttaa myös talvella kamiinan kanssa. Tarpoja ymmärtää, miksi yhteisistä varusteista pitää huolehtia. Tarpoja osaa huoltaa lippukunnan yleisimmät varusteet ja majoitteet.

Tarpoja pystyttää erilaisia majoitteita, joita lippukunnalla on käytössä. Hän opettelee käyttämään ja huoltamaan lippukunnan leirivarusteita.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Kädentaidot, Partiokulttuuri, Retkeily, Tulenteko,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa selvää lippukunnan majoitteista sekä muista leirivarusteista. Vartionjohtaja osaa koota itse majoitteet. Mikäli majoitteet ovat vartionjohtajalle vieraita, kannattaa pyytää luotsilta apua. Luotsin tehtävä: Luotsi tukee vartionjohtajaa opastamalla tarvittaessa majoitteiden kunnostusta ja käyttöä. Luotsi osallistuu tarvittaessa aktiviteetin toteutukseen.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite