Rakentelu

Tarpoja oppii käyttämään erilaisia tekniikoita kuten tappiliitoksia rakentelussa ja harjoittelee jo opittuja taitoja eli puun työstämistä puukolla, sahalla ja kirveellä. Tarpoja käyttää rakennelmissa oppimiaan solmuja ja köytöksiä.

Tarpoja rakentaa vartionjohtajan ohjauksessa kaverin kanssa leirirakennelmia eri työtapoja käyttäen. Vartio rakentaa lippukunnalle tarpeellisen pysyväisrakennelman käyttäen eri työkaluja mahdollisimman laaja-alaisesti.

Taitoalueet

Kädentaidot, Luovuus, Organisointitaidot, Partiokulttuuri, Retkeily,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan ohje: Vartionjohtaja varaa aktiviteeteissa tarvittavan välineistön tarvittaessa luotsin avustuksella. Vartionjohtaja huolehtii, että jokainen tarpoja pääsee rakentamaan. Vartionjohtaja suunnittelee yhdessä vartionsa kanssa tuotoksen. Hän huolehtii luotsin kanssa paikalle myös ensiapuvälineistön. Luotsin ohje: Tarvittaessa luotsi kouluttaa vartionjohtajan. Luotsin apua voidaan tarvita suurempien rakennelmien tekemisessä. Luotsi pitää huolta riittävästä turvallisuudesta. Hän auttaa vartionjohtajaa tarvittavan rakennusmateriaalin hankinnassa. Luotsi varmistaa, että vartionjohtaja tuntee lippukunnan työvälineet ja tietää, miten työvälineitä lainataan mukaan retkelle tai leirille. Tarvittaessa hän pyytää lisää tukea mm. lippukunnan kalustonhoitajalta.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite