Tiedän, miten jäihin pudonnutta hoidetaan

Tarpoja tuntee luonnonvoimien mahdin ja kunnioittaa luontoa. Tarpoja osaa tarjota apuaan monenlaisissa auttamistilanteissa ja auttaa jäihin tippunutta ihmistä. Tarpoja tietää, miten kylmässä vedessä ollutta ihmistä tulee kohdella. Tarpoja ottaa toisen huomioon ja kehittää empaattisia taitojaan.

Tarpoja tietää, miten jäistä pelastetaan, osaa auttaa jäistä pelastettua rannalla ja tietää, kuinka häntä tulee hoitaa tämän jälkeen, jos apua ei ole heti saatavilla.

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Paikka

Ulkona,

Kesto

osa kokousta,

Aktiviteetin yläkäsite