Osaan pakata leirivarusteet

Sudenpentu osaa valita varusteensa niin, että hänen on mahdollista saada positiivinen leirikokemus. Hän tietää, mitä hänellä on mukana leirillä ja osaa pitää tavaroistaan huolta aikuisen avustuksella.

Sudenpentu tietää, mitä leirille tarvitaan mukaan ja opettelee pakkaamaan tavaransa tarkoituksenmukaisesti.

Tavaroiden pakkaamisessa kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että tavarat pysyvät kuivina (pakataan tavarat erillisiin pusseihin rinkan sisällä), varavarusteet laitetaan pohjimmaisiksi ja usein tarvittavat tavarat helposti saataville. Kannattaa opettaa sudenpennut myös heti alusta alkaen siihen, että rinkan ulkopuolella ei roiku valtavaa määrää nyssäköitä. Lähtökohtaisesti kaikki pakataan rinkan sisäpuolelle.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Retkeily,

Johtamistaito

Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Akela tutustuttaa sudenpennut leirillä tarvittaviin varusteisiin. Hän auttaa leirillä varusteista huolehtimisessa.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona,

Kesto

A 30 min,

Aktiviteetin yläkäsite