Oma SWOT-analyysini

Vaeltaja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä kehittää itseään.

Vaeltajat tutustuvat SWOT-analyysin nelikenttämalliin ja tekevät sen pohjalta itseään koskevan arvioinnin. Vaeltajat pohtivat, miten vahvuudet saadaan hyödynnettyä, heikkoudet käännettyä vahvuuksiksi, miten mahdollisuuksiin tartutaan ja miten uhat vältetään. Näiden perusteella vaeltajat laativat toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Viestintä,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi hankkia SWOT-analyysin tekemistä tukevaa materiaalia sekä seurata mahdollista yhteistä projektia varten tehdyn toimintasuunnitelman toteutumista. Luotsi voi auttaa vaeltajia saamaan SWOT-analyysistä kaiken hyödyn irti.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite