Energiankulutus

Vaeltaja tuntee oman energiankulutuksensa ja ymmärtää omat mahdollisuutensa vaikuttaa siihen. Hän osaa ottaa huomioon talouden, ympäristön ja etiikan näkökulmat energiankäytössään. Vaeltaja ymmärtää, että yksittäisten ihmisten valinnoilla on merkitystä.

Vaeltaja selvittää, miten hänelle tuleva sähkö on tuotettu ja voiko sähkön tuotantotapaan jotenkin vaikuttaa. Hän tutustuu energiatehokkuuteen ja miettii, mitä se voi tarkoittaa hänen omassa elämässään. Hän pohtii omaa energiankäyttöään kriittisesti ja toimii parantaakseen sitä.

Taitoalueet

Arjen taidot, Kestävä kehitys, Talous, Vaikuttaminen,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja kokoaa vartion yhteen keskustelemaan aktiviteetin tekemisestä heränneistä ajatuksista. Luotsi esittää tarkentavia kysymyksiä ja huolehtii keskustelun turvallisuudesta. Hän voi kertoa omista havainnoistaan energiankulutuksesta kotona ja työpaikalla.

Kasvatustavoitteet

Vastuu elinympäristöstä,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite