Olen läsnä toiselle

Vaeltaja osaa toimia vaikeassakin tilanteessa. Hän osaa kohdata surua ja haastavissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Vaeltaja osaa lohduttaa muita ihmisiä ja tietää mistä saa apua silloin kun hänen omat voimavaransa eivät enää riitä lohduttamiseen.

Vaeltaja pohtii omassa elämässään tapahtuneita haastavia tilanteita sekä niissä tarvitsemaansa, saamaansa ja toivomaansa tukea. Vaeltaja pohtii ja harjoittelee etukäteen toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin.

Taitoalueet

Kaveritaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja huolehtii tarvittavista järjestelyistä. Hän vastaa siitä, että jokainen osallistuu aktiviteetin tekemiseen. Luotsi huolehtii, että keskustelu on turvallista. Tarvittaessa hän käy keskusteluja erikseen yksittäisten vaeltajien kanssa.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite