Yleiskatsaus vaeltajuuteen

Tavoitteena on, että vaeltaja tuntee vaeltajien ohjelman rakenteen, symboliikan, lupauksen ja ihanteet. Hän selvittää, mitä vaeltajuus merkitsee ja hankkii itselleen luotsin sekä vaeltajavartion.

Vaeltaja selvittää itselleen miten vaeltajaohjelma rakentuu ja mikä on hänen roolinsa omassa lippukunnassa ja piirissä. Hän tutustuu vaeltajaohjelman symboliikkaan, lupaukseen ja ihanteisiin. Vaeltaja selvittää kuka on hänen luotsinsa ja millaisessa vaeltajavartiossa hän aloittaa vaeltajaohjelman. Lisäksi hän pohtii vaeltajaohjelmaa ja omaa ajankäyttöään sen suhteen.

Taitoalueet

Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä ja varmistaa, että kaikki vartion jäsenet pääsevät osallistumaan aktiviteetin tekemiseen. Luotsin on huolehdittava, että on itse riittävän perehtynyt vaeltajaohjelmaan. Hän keskustelee vaeltajien kanssa heidän toiveistaan ja odotuksistaan luotsille. Luotsi kannustaa ja innostaa vaeltajia ohjelman käynnistämiseen.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite