Arvioin johtamistani

Vaeltaja tuntee johtamisen arvioinnin keinoja ja käyttää niitä oman johtamisensa kehittämisessä.

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin arvioida johtamista. Vaeltajavartio tekee arvion toisistaan johtajina jotakin arviointimallia käyttäen. Vartio keskustelee mallin ja tulosten käytettävyydestä ja luotettavuudesta sekä siitä, millaisen arvion se kenestäkin antaa. Jokainen vaeltaja pohtii myös kuinka itse näkee arvion paikkansapitävyyden ja miten johdettava ryhmä (esimerkiksi sudenpennut tai opiskelijakaverit) vaikuttaa arvioon.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja etsii tarvittaessa etukäteen erilaisia malleja ja teorioita vartion käyttöön. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja ymmärtää, että käytetyt teoriat ovat vain yksi näkökulma asiaan. Mikään malli ei anna täydellistä kuvaa kenestäkään, mutta ne kuitenkin saattavat antaa vinkkejä siitä, mikä omassa toiminnassa on hyvää ja mikä vaatii kehittämistä. Luotsin tehtävä on varmistaa, että vaeltaja ymmärtää itsetuntemuksen olevan hyvän johtajuuden ydin.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite