Johtamismallit

Vaeltaja osaa käyttää erilaisia johtamismalleja käytännössä. Hän ymmärtää, että johtaminen partiossa on kasvattamista ja osaa tarkastella johtamistaan partion johtamismallin mukaisesti. Vaeltaja osaa ottaa erilaisia rooleja johtajana riippuen johdettavasta ryhmästä ja johtamisen kontekstista. Hän tuntee itselleen sopivan tavan johtaa.

Vaeltaja tarkkailee omaa johtamistaan ja toimintaansa erilaisissa johtamistilanteissa ja ympäristöissä. Hän pohtii, miten erilaiset mallit korostuvat erilaisissa tilanteissa, ja pyrkii valitsemaan eri tilanteisiin sopivan tavan johtaa. Vaeltaja tutustuu johonkin itselleen uuteen johtamismalliin. Hän selvittää sen perusteet ja soveltaa mallia käytännössä. Mallin kokeilemisen jälkeen vaeltaja pohtii sen soveltumista partioon ja omaan johtamistapaansa.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot, Partiokulttuuri, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi auttaa löytämään erilaisia johtamisteorioita. Vartionjohtaja voi myös pohtia etukäteen syventäviä kysymyksiä keskustelujen ja pohdintojen tueksi. Luotsi osallistuu loppupohdintaan, ja auttaa vaeltajaa tunnistamaan tämän tapoja johtaa ja toimia erilaisissa tilanteissa. Luotsi keskustelee vaeltajan kanssa tämän johtamisestaan tekemistä havainnoista esimerkiksi suunnanoton yhteydessä. Luotsi auttaa vaeltajaa arvioimaan johtamismallin soveltuvuutta partiotoimintaan sekä vaeltajan omaan tapaan johtaa.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite