Oma moraali ja eettisyys

Vaeltaja osaa arvioida omia syitä valintojensa takana ja muuttaa niitä tarvittaessa. Hän tunnistaa partioaatteen vaikutuksen elämäänsä. Vaeltaja suhteuttaa oman toimintansa ja kulutustottumuksensa vallitsevaan maailman tilanteeseen.

Vaeltaja pohtii arjen valintojaan sekä syitä omien päätöstensä takana. Vaeltaja haastaa itsensä katsomaan asioita useasta eri näkökulmasta ja etsii perusteluja erilaisille valinnoille. Vaeltaja tarkastelee vaeltajalupauksen ja -ihanteiden näyttäytymistä valintatilanteissa elämän eri vaiheissa.

Taitoalueet

Katsomustaidot, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, huolehtii vartionjohtaja käytännön järjestelyistä sekä mahdollisista etukäteisvalmisteluista, esimerkiksi väitelauseiden miettimisestä. Luotsi huolehtii siitä, että jokaisen mielipide kuunnellaan ja että jokainen voi ilmaista kantansa turvallisesti. Luotsi sekä opastaa että kannustaa tapamuutokseen, jos siihen ilmenee tarvetta. Luotsin tehtävänä ei ole tuoda omia asenteitaan esille.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A 1 h,

Aktiviteetin yläkäsite