Minä ja muut liikenteessä

Vaeltaja tunnistaa omat käyttäytymistapansa liikenteessä ja asenteensa erilaisia kulkutapoja kohtaan. Hän tietää millaiset asiat saavat ottamaan turhia riskejä liikenteessä.

Vaeltaja tarkkailee omaa ja muiden liikennekäyttäytymistä ja -asenteita. Hän tarkastelee niiden taustalla olevia syitä ja valintoja. Vaeltaja pohtii, millaisia liikenteeseen liittyviä riskitilanteita omassa elämässä tulee vastaan ja löytää tapoja välttää niitä.

Taitoalueet

Arjen taidot, Turvallisuus,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, voi vartionjohtaja toimia keskustelun vetäjänä. Luotsin on hyvä olla paikalla johdattelemassa keskustelua ja tekemässä kärjistyksiä ja yhteenveto illan aiheista. Luotsin on kuitenkin hyvä välttää omien mielipiteiden ja näkemysten liiallista esiintuomista.

Kasvatustavoitteet

Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A 1 h,

Aktiviteetin yläkäsite