Minä johdettavana

Vaeltaja ymmärtää tehtävänsä ryhmän jäsenenä myös tilanteissa, joissa hän on itse johtaja. Vaeltaja osaa antaa tilaa myös toisille johtajille.

Vaeltaja tarkkailee käyttäytymistään ryhmissä, joissa hän toimii jonkun toisen alaisena. Hän pohtii millainen suhde hänellä on johtajaan ja kuinka hän käyttäytyy tilanteissa, joissa hän haluaisi neuvoa johtajaa.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi tarvittaessa antaa vinkkejä siihen, missä tilanteissa tai projekteissa vaeltaja voi kokeilla johdettavana olemisen taitoja. Luotsi auttaa vaeltajaa pohtimaan omaa rooliaan. Hän esittää tarkentavia kysymyksiä ja auttaa vaeltajaa järjestelemään ajatuksiaan. On hyvä, jos luotsi pääsee myös toviksi seuraamaan tilannetta, tällöin hän pystyy paremmin esittämään vaeltajalle kysymyksiä kokemuksesta. Olisi suotavaa, että vaeltajaluotsi ei toimisi johtajana ryhmässä, jonka toiminnasta vaeltaja aktiviteettia tekee.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite