Partio maailmalla

Vaeltaja uskaltaa osallistua kansainväliseen partiotapahtumaan yksin tai yhdessä vartionsa kanssa.

Vaeltaja ottaa selvää maailmanjärjestöjen ja eri maiden vaeltajille suunnatusta toiminnasta. Hän lähtee ulkomaille partiotapahtumaan.

Taitoalueet

Kansainvälisyys, Partiokulttuuri, Rohkeus,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Jos vartio lähtee yhdessä ulkomaille, on vartionjohtajan tehtävänä huolehtia työnjaosta projektia toteutettaessa. Luotsin tehtävänä on kannustaa vaeltajia lähtemään ulkomaiseen partiotapahtumaan. Tarvittaessa hän voi auttaa vartiota tiedonhaussa ja käytännön järjestelyissä.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen, Toisten kunnioittaminen, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona, Vierailukohteessa,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite