Rastin järjestäminen partiotaitokilpailuihin

Vartio oppii partiotaitokilpailun tehtävänrastin suunnittelun periaatteet ja kantaa vastuun rastin toteutumisesta.

Vartio opettelee järjestämään yhden rastin partiotaitokilpailuihin. Vartio suunnittelee rastin tehtävän ja toiminnan yhteistyössä luotsinsa ja kilpailun johdon kanssa.

Taitoalueet

Organisointitaidot, Partiokulttuuri, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä on huolehtia siitä, että samoajavartio valitsee keskuudestaan rastipäällikön kyseiselle rastille. Vartionjohtaja huolehtii siitä, että kaikki samoajavartion jäsenet osallistuvat rastin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Samoajavartion keskuudestaan valitsema rastipäällikkö hoitaa yhteydet kilpailun johtoon, osallistuu kilpailun suunnittelukokouksiin tarvittavilta osin ja huolehtii yhdessä samoajavartion kanssa rastin suunnittelun ja valmistelun (rastitehtävän suunnittelu, tehtäväkäskyn laatiminen ja pisteytyksen määrittely, rastisuunnitelma, materiaalin tarve, koekilpailut jne.) etenemisestä kilpailun johdon ohjeiden mukaisesti. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa samoajia rastimiestehtävässä ja huolehtii, että vastuurasti on sopivan kokoinen samoajavartiolle. Hän opettaa tarvittaessa kilpailun johdon kanssa rastimiehenä toimimisen periaatteita ja auttaa muuten rastin valmisteluissa (esim. tehtäväkäskyn kirjoittamisessa ja pisteytyksen määrittelyssä). Luotsi seuraa, että samoajavartion keskuudestaan valitsema rastipäällikkö on tehtäviensä tasalla ja ymmärtää oikea-aikaisen valmistelun tärkeyden kisajärjestelyissä.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite