Muutoksia tulossa

Samoaja ei pelkää muutosta, vaan kokee sen positiivisena ja eteenpäin vievänä asiana. Samoaja kokee olevansa valmis muutoksiin ja tuntee olonsa itsevarmaksi.

Samoajan elämässä on edessä paljon muutoksia, kuten peruskoulun päättyminen, lukio- tai ammattikouluopiskelun aloittaminen, jatkokoulutuspaikkojen suunnittelu, ammatinvalinta, täysi-ikäistyminen, muutto omaan asuntoon tai mahdollinen muutto pois kotipaikkakunnalta. Samoaja valmistautuu henkisesti näihin muutoksiin ja opettelee näkemään muutosten hyviä ja huonoja puolia.

Taitoalueet

Arjen taidot, Itsestä huolehtiminen, Rohkeus,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa aktiviteetti. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa aktiviteetin suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Luotsi keskustelee samoajien kanssa heidän tulevaisuudestaan ja niistä muutoksista, joita samoajat tulevat kohtaamaan lähivuosina. Luotsi tukee, kannustaa ja rohkaisee samoajia kohtaamaan muutoksia.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite