Pesti haltuun

Samoaja tutustuu lippukunnan pestaamiskäytäntöön. Hän huoletii sovitusta tehtävästä.

Samoaja pestataan sovittuun tehtävään esimerkiksi retken vetäjäksi, kolovastaavaksi, rastipäälliköksi tai leirin ohjelmapisteen järjestäjäksi. Samoaja opettelee huolehtimaan sovitusta tehtävästä. Samoaja sopii pestaajan kanssa, mitä tehtävä pitää sisällään sekä sopii tapahtuman tavoitteista ja siitä, mistä samoaja saa tarvittaessa apua. Tulee myös sopia milloin projekti päättyy sekä ajankohta tapaamiselle, jossa samoaja saa palautetta järjestämästään tapahtumasta.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsi toimii samoajan pestaajana tai huolehtii jonkun muun henkilön vastaamaan samoajan pestauksesta. Luotsi huolehtii, että tehtävä on samoajalle sopivan kokoinen. Luotsi huolehtii siitä, että samoaja saa palautteen pestistään.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Yksin,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite