Suhde toiseen: Vertaissovittelu

Tarpoja tietää, mitä mitä on vertaissovittelu ja osaa tarvittaessa toimia sovittelijana. Tarpoja uskaltaa puuttua kiusaamiseen ja kiistatilanteisiin.

Tarpoja perehtyy vertaissovitteluun. Hän harjoittelee kiusaamiseen puuttumista ja kiistatilanteiden ratkaisemista.

Taitoalueet

Arjen taidot, Kaveritaidot, Rohkeus, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja johtaa harjoitukset. Hänelle saattaa olla omakohtaista kokemusta tai tietoa paikkakunnan vertaissovittelun käytänteistä. Tällöin on hyvä, että vartionjohtaja kertoo niistä etukäteen luotsille ja myöhemmin myös tarpojille. Vartionjohtaja huolehtii, että tarpojat malttavat suhtautua harjoituksiin riittävällä vakavuudella. Vartionjohtaja kannustaa tarpojia osallistumaan ja ilmaisemaan omia mielipiteitään. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on selvittää etukäteen oman paikkakunnan käytäntöjä. Hän voi olla yhteydessä esimerkiksi paikkakunnan yläkouluun tai nuorisotoimeen ja selvittää miten ristiriita- ja kiusaamistilanteita kunnassa ratkotaan. Luotsi huolehtii siitä, että harjoituksissa säilyy turvallinen ilmapiiri keskusteluissa ja harjoituksissa. Jollekin tarpojalle kiusaamiseen tai vertaissovitteluun liittyvät asiat voivat olla hyvin henkilökohtaisia.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Vierailukohteessa,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite