Metsien suojelu

Seikkailija tekee pieniä tekoja metsien suojelun puolesta. Seikkailija osallistuu talkoisiin lähiympäristön hyväksi.

Seikkailijat selvittävät ihmisten vaikutuksia metsäluontoon ja osallistuvat pienillä tai miksei suuremmillakin teoilla suojelutyöhön ja monimuotoisuuden ylläpitoon.

Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Suojelua tarvitaan, sillä monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi. Luonnon monimuotoisuutta turvataan rauhoittamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja. Monipuoliset ja luonnoltaan monimuotoiset metsät ovat se ekologinen perusta, jolle kaikki metsien hoito ja käyttö rakentuvat. Monimuotoisuuden turvaaminen on osa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsät ovat ensisijainen elinympäristö yli kolmasosalle maamme uhanalaisista lajeista.

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Luonto, Vaikuttaminen,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Sammon tehtävänä on suunnitella retki seikkailijoille. Sampo selvittää lähialueelta mielenkiintoisen kohteen ja hankkii mukaan tarvittavat varusteet. Sampo kertoo seikkailijoille metsien suojelusta ja ihmisten vaikutuksesta metsiin.

Kasvatustavoitteet

Vastuu elinympäristöstä,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite