Teen gallupin tai haastattelun

Sudenpentu osaa kysyä kysymyksiä haastateltavilta.

Sudenpentu tutustuu lehden tekemiseen. Hän tutustuu gallupin ja haastattelun käsitteisiin sekä tekee kyselyitä tai haastatteluja lauman tai lippukuntatovereiden kesken. Gallupit tai haastattelut voidaan julkaista esimerkiksi lauman lehdessä.

Taitoalueet

Luovuus, Viestintä, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Akela auttaa sudenpentuja selvittämään, mitä käsitteet gallup ja haastattelu tarkoittavat. Hän ohjaa sudenpentuja keksimään hyviä kysymyksiä ja auttaa haastateltavien löytämisessä.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Ulkona, Vierailukohteessa,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite