Hartaudet ja paussit

Samoaja osaa johtaa hiljentymisen ja rauhoittumisen. Hän tietää ja ymmärtää, miten rauhallinen hetki eroaa reippaasta toiminnasta. Hän osaa valmistella hiljentymisen ja paussin ikäkauteen ja tilanteeseen soveltuvien aiheiden avulla. Hän tunnistaa osaamisessaan puutteita ja turvautuu luotsiin tarvittaessa.

Samoaja tutustuu erilaisiin tapoihin hiljentyä ja rauhoittua. Hän pohtii yhdessä muiden kurssilaisten kanssa, mihin hiljentymistä tarvitaan. Samoaja opettelee partio-ohjelmaan kuuluvan keskustelun, paussin ja iltahartauden pitämistä valitsemillaan teemoilla ja menetelmillä. Hän pitää hiljentymistuokion johtamalleen pienryhmälle. Samoaja opettelee tunnistamaan itselleen vaikeat aiheet ja pyytämään niiden käsittelyyn aikuisen apua.

Taitoalueet

Katsomustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Toisten kunnioittaminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

1 h,

Aktiviteetin yläkäsite