Johtamisen haasteet

Samoaja pystyy kertomaan kohtaamistaan haasteista johtamistilanteissa ja saamaan sitä kautta tukea. Samoaja osaa käyttää ryhmänhallinnan keinoja haastavissa tilanteissa. Samoaja osaa pyytää tarvittaessa apua kohdatessaan erityistä tukea vaativan lapsen. Samoaja tiedostaa että hän tulee kohtaamaan haastavia tilanteita erilaisissa johtamistehtävissä. Hän tunnistaa, milloin on syytä pyytää apua aikuiselta. Hän kykenee tunnistamaan ikäkaudelle tyypillisen kiusaamisen piirteitä. Hänellä on joitakin keinoja sekä halu puuttua kiusaamiseen.

Samoaja harjoittelee havaitsemaan ja tunnistamaan ryhmässä mahdollisesti esiintyviä ongelmia ja keskustelee niistä muiden kanssa. Samoaja pohtii muiden kurssilaisten ja kouluttajien kanssa haastavissa tilanteissa tarvittavia ryhmänhallinnan keinoja. Hän keskustelee kokeneiden johtajien kanssa, miten vaativia lapsia ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia tulisi kohdella partiomaailmassa. Samoaja harjoittelee kiusaamiseen puuttumista. Samalla samoaja harjoittelee tunnistamaan, millaisissa tilanteissa tarvitaan aikuisen tukea tai apua. Samoaja keskustelee kiusaamiseen puuttumisen keinoista muiden kurssilaisten ja kouluttajien kanssa. Johtamisen haasteet -aktiviteetti toteutetaan siinä vaiheessa, kun samoajilla on jo jonkin verran kokemusta ryhmän johtamisesta, esim. ROK-osioiden välissä tai jälkeen, johtamisharjoittelun puolivälissä tai lopussa.

Taitoalueet

Organisointitaidot, Ryhmähenki, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen, Toisten kunnioittaminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A 1 h,

Aktiviteetin yläkäsite