Teen oman partiotarinan

Sudenpentu käyttää mielikuvitustaan ja keksii sadun.

Lauma kertoo tarinoita saduttamalla yksin tai yhdessä. Satujen luominen vaatii vain hieman aikaa, kynää ja paperia sekä kuuntelevan aikuisen. Akelan tehtävänä on pyytää yhtä sudenpentua tai laumaa yhdessä kertomaan tarina, jonka hän kirjaa sellaisenaan ylös. Kun tarina on kirjattu ylös, akela lukee sen ja sudenpennut saavat korjata sitä halutessaan. Kyse ei ole tavanomaisesta sadunkerronnasta, sillä aikuisen rooli on kuunnella kertojaa. Aikuinen ei korjaa virheitä, vaan osoittaa arvostavansa jokaisen tarinaa sellaisenaan. Uusi satu syntyy kertojan ja saduttajan välillä. Sadutuksella kuunnellaan lasta, ja se mahdollistaakin läheisyyden ja turvallisuuden tunteita, kun ryhmän yhdessäolo koetaan mukavana. Jokaisen sudenpennun tulisi saada vuorollaan kertoa oma tarinansa, mutta kaikkien ei tarvitse päästä ääneen saman illan aikana.

Taitoalueet

Luovuus, Rohkeus, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Akelan tehtävänä on auttaa toteuttamisessa ja rohkaista jokaista sudenpentua tarpeen mukaan.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite