Avoin partio

Vaeltaja osaa kertoa partion mahdollisuuksista ihmisille, joille partiotoiminta ei ole ennestään tuttua. Hän selvittää, mitä avoin partio tarkoittaa, ja tietää, ketkä partiota harrastavat. Vaeltaja osaa keksiä uusia ja kehittää olemassa olevia ideoita partion esilletuomiseksi erilaisille kohderyhmille.

Vaeltaja tutustuu siihen, mitä avoimuus partiossa tarkoittaa. Hän selvittää, miten voisi omassa lippukunnassaan edistää avoimuutta. Vaeltaja järjestää partion markkinointitempauksen tai käynnistää lippukunnassa uuden toimintamallin uusien kohderyhmien mukaan saamiseksi partioon. Hän huolehtii, että uusilla partiolaisilla on joku tukemassa partiopolun alussa.

Taitoalueet

Moninaisuus, Partiokulttuuri, Viestintä, Yhdistystoiminta,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja huolehtii tehtävien jakautumisesta kaikkien vartion jäsenten kesken. Luotsi tukee vaeltajia tempauksen järjestämisessä tai toimintamallin jalkauttamisessa. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltajilla on lippukunnan muun johtajiston tuki. Hän käy vaeltajien kanssa keskustelua siitä, miksi markkinointia tehdään.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Ryhmässä toimiminen, Toisten kunnioittaminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite