Vapaaehtoistyö partion ulkopuolella

Vaeltaja auttaa ja pitää huolta toisista ihmisistä tai ympäristöstä, vaikkei se olisi oman välittömän edun mukaista. Hän ymmärtää, että yhdessä tekemällä saa aikaan suurempaa. Vaeltaja saa kokemuksen pyyteettömästä työstä toisessa kulttuurissa tai erilaisessa yhteisössä ja näkee, miten pienikin apu on tarpeellista.

Vaeltaja tutustuu siihen mitä vapaaehtoistyö on. Hän selvittää millaisia häntä lähellä olevia vapaaehtoistyömahdollisuuksia on ja kokeilee yhtä vapaaehtoistyön muotoa tarpeeksi pitkän ajan, että saa näkemyksen tehtävästä.

Taitoalueet

Arjen taidot, Palvelu, Vaikuttaminen,

Johtamistaito

Visiointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja auttaa vaeltajaa löytämään sopivan vapaaehtoistyön muodon. Jos vaeltajat osallistuvat vapaaehtoistyöhön vartiona, selvittää vartionjohtaja tarvittavia yksityiskohtia. Luotsi voi tarvittaessa auttaa löytämään vapaaehtoistyöpaikkoja. Hän huolehtii, että vapaaehtoistyöpaikka on kyseiselle vaeltajalle sopiva tehtävä. Luotsi johdattaa vaeltajat keskustelemaan koetusta ja opitusta kokemuksen jälkeen. Hän ohjaa vaeltajat huomaamaan teon merkityksen sekä sen, mitä yhtäläisyyttä ja eroa on kyseisessä toimintamuodossa ja partiossa.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Toisten kunnioittaminen, Vastuu elinympäristöstä, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä, Ulkona, Vierailukohteessa,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite