Plan B

Vaeltaja oppii tarkastelemaan projektia kokonaisuutena ja löytämään suunnitelmasta heikkouksia. Hän ymmärtää varasuunnitelmien tekemisen tärkeyden ja kaikkeen varautumisen periaatteen.

Vaeltaja kokoaa projektista, jossa on mukana, projektikaaren tapahtumia aikajanalle. Projektikaarella tarkoitetaan projektin alusta loppuun sijoittuvia tilanteita, esimerkiksi partioleirissä johtajan valintaa, budjetin tekemistä, ohjelman suunnittelua, ruokatilauksen tekemistä ja niin edelleen. Vaeltaja tutustuu skenaariotyöskentelyyn, eli pohtii millaisia ongelmia, poikkeamia tai yllätyksiä voi projektin aikana tulla vastaan ja laatii joillekin osille projektia vaihtoehtoisen suunnitelman. Vaeltaja toteuttaa projektin aikana laatimansa vaihtoehtoisen suunnitelman, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei syystä tai toisesta ole mahdollinen.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot, Turvallisuus,

Johtamistaito

Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi hankkia tarvittavaa materiaalia aikajanan tekemiseen. Jos aktiviteetti toteutetaan vartion yhteisestä projektista voi vartionjohtaja toimia keskustelun puheenjohtajana. Luotsi auttaa vaeltajaa aikajanan muodostamisessa. Hän tukee projektin teon aikana vaeltajaa vaihtoehtoisen suunnitelman toteuttamisessa jos näin on tarpeen. Hän keskustelee vaeltajan kanssa siitä, miksi varasuunnitelmien tekeminen on tärkeää. Luotsi voi tarvittaessa jakaa omia kokemuksiaan varasuunnitelmien tarpeellisuudesta.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite