Johtaminen eri tilanteissa

Samoaja tietää ja tunnistaa erilaisia johtamistyylejä. Samoaja tietää, että kahta samanlaista johtajaa ei ole ja että paras tyyli johtaa vaihtelee tilanteen ja ryhmän mukaan. Hän osaa arvioida omaa johtamistyyliään sekä vaihtaa johtamistyyliä tarkoituksenmukaisella tavalla ja perustella valitsemansa tyylin.

Samoaja tutustuu eri tilanteissa tarvittaviin johtamistyyleihin esimerkkitilanteiden avulla. Tilanteita ovat eri ikäkausien koloillat, retket ja hätätilanteessa toimiminen. Samoaja pohtii johtamiskokemustaan keskustelemalla aikuisen ja muiden johtajien kanssa. Hän oppii arvioimaan omaa tyyliään johtaa. Samoaja pohtii ja kokeilee erilaisia johtamistyylejä eri tilanteisiin. Hän harjoittelee muuttamaan johtamistyyliään tilanteen mukaan.

Taitoalueet

Organisointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite