Vetäjänä partion ulkopuolella

Samoaja oppii hyödyntämään partiossa oppimiaan taitoja myös muussa ympäristössä.

Samoaja toimii ohjaamis- tai johtamistehtävässä partioharrastuksen ulkopuolella.

Taitoalueet

Organisointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on auttaa samoajia löytämään itselleen sopivia johtamistehtäviä. Luotsi toimii tarvittaessa samoajan taustatukena hänen tehdessään johtamistehtävää.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä, Ulkona, Vierailukohteessa,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite