Riskianalyysi

Vaeltaja tutustuu riskianalyysien tekemiseen ja ymmärtää riskien minimoimisen tärkeyden.

Vaeltaja tekee projektilleen riskianalyysin esimerkiksi aika-, henkilö-, raha- tai tarvikeresurssien riittävyydestä. Vaeltaja arvioi mitkä ovat minimiresurssit, joilla projekti voidaan viedä lävitse. Hän ottaa huomioon riskianalyysissa nousseet havainnot ja tekee niiden perusteella vaadittavia ratkaisuja.

Taitoalueet

Organisointitaidot, Turvallisuus,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Visiointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja perehtyy riskianalyysien tekemiseen ja huolehtii, että vartiolla on riittävä tieto ja materiaali aktiviteetin toteuttamiseen. Luotsi tukee vaeltajaa resurssien arvioinnissa. Hän keskustelee vaeltajien kanssa riskianalyysin tekemisen merkityksestä ja erilaisista riskeistä projekteissa.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite