Tästä eteenpäin

Vaeltaja ymmärtää, että partio ei lopu siirryttäessä kohderyhmästä mahdollistajaksi. Hän ymmärtää aikuisen roolin partioharrastuksen mahdollistajana lapsille ja nuorille. Hän tietää oman aktiivisuuden merkityksen ja osaa etsiä itselleen sopivaa tekemistä partiossa.

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin olla partiossa aikuisena ja valitsee niistä itselleen sopivimman toteutettavaksi. Vaeltaja pohtii ja sisäistää miten aikuisen rooli eroaa hänen aiemmista partiorooleistaan.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on kannustaa vaeltajia aktiviteetin tekemisessä. Luotsi auttaa vaeltajaa pohtimaan tapaansa harrastaa partiota jatkossa. Luotsi haastaa vaeltajaa miettimään harrastamisen ja vapaaehtoisuuden laajuutta. Haluaako vaeltaja toimia jatkossa aktiivisesti, tehdä pieniä projekteja, huolehtia esimerkiksi kämppävoutiudesta tai jäädä pieneksi hetkeksi tauolle.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite