Vaikeat elämäntilanteet

Vaeltaja tunnistaa erilaisia elämän kriisejä ja osaa toimia niissä itse tai tukea kaveria hänen niitä kohdatessa.

Vaeltaja pohtii mitkä ovat sellaisia kriisejä, joihin ihminen voi elämänsä aikana joutua ja miten niistä voi selvitä, sekä miten suhtautua läheisen kuolemaan. Vaeltaja miettii omia tukiverkostojaan sekä miten auttaa kaveria selviämään vaikeista tilanteista, vaikkei hän sitä suoraan pyytäisikään.

Taitoalueet

Arjen taidot, Itsestä huolehtiminen, Kaveritaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi hankkia etukäteen aihetta tukevaa materiaalia tai kutsua paikalle henkilön, joka ammattinsa puolesta on tottunut tapaamaan ihmisiä kriisitilanteissa. Vartionjohtaja johtaa keskustelua illan aikana kysymyksin ja kommentein. Luotsin tehtävä on keskustella vaeltajien kanssa erilaisista kriiseistä. Luotsi voi kertoa esimerkkejä ja ohjata vaeltajia keksimään erilaisia tapoja kohdata kriisi tai kriisissä oleva ihminen.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite