Kestävä kuluttaminen

Vaeltaja ymmärtää eri kulutustottumusten vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön sekä lähellä että kaukana. Vaeltaja osaa valita tuotteita, joiden vaikutus maapallon ympäristö- ja sosiaalisiin resursseihin on mahdollisimman kestävä.

Vaeltaja tutustuu kestävän kehityksen mallin mukaisiin eri ulottuvuuksiin ja pohtii miten ne toteutuvat nykymaailmassa. Hän seuraa viikon ajan omia kulutustottumuksiaan (esim. ruoka, vaatteet ja liikkuminen) ja vertailee niitä vartionsa kanssa. Vaeltaja vertaa tottumuksiaan lisäksi kestävän kehityksen malliin ja pohtii millaisia ympäristö-, talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia niillä on. Hän esimerkiksi selvittää millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia valinnoilla on ympäristöön sekä kulutustuotteen tuottaneeseen yritykseen, alihankkijoihin ja niiden työntekijöihin. Vaeltaja pohtii millaisia ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä kulutustapoja hän voisi ottaa käytäntöön ja testaa niitä myös käytännössä.

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Vaikuttaminen,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on varmistaa, että kaikki keräävät kulutustottumuksiaan ainakin parin päivän ajan. Vartionjohtaja voi keksiä käytännön tapoja kirjata muistiin ja vertailla kulutustottumuksia. Luotsi auttaa vaeltajia haastamaan itseään ja kulutustottumuksiaan. Hän tukee tarvittaessa vaeltajia muutoksessa ja on valmis myös itse kyseenalaistamaan omia tapojaan.

Kasvatustavoitteet

Vastuu elinympäristöstä,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite