Katsomus, jota en itse edusta

Vaeltaja rakentaa omaa identiteettiään ja vahvistaa omia näkemyksiään. Hän arvostaa moninaisuutta ja ymmärtää, että on monenlaisia ihmisiä ja maailmankatsomuksia. Vaeltaja osaa toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Vaeltaja tutustuu sekä lähdeaineiston että vuorovaikutteisen kokemuksen kautta johonkin itselleen vieraaseen uskontoon tai katsomukseen. Vaeltaja harjoittelee kertomaan omasta uskonnostaan tai elämänkatsomuksestaan muille.

Taitoalueet

Arjen taidot, Katsomustaidot, Moninaisuus, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi järjestää koko vaeltajavartiolle yhteisen illan, jossa tutustutaan vaeltajille vieraampiin uskontoihin tai katsomuksiin. Jos vaeltajat itse tai heidän ystäväpiirinsä edustavat erilaisia katsontoja, voi vartionjohtaja järjestää illanvieton, jossa jokainen saa vuorollaan kertoa omista ja edustamansa katsannon näkemyksistä. Luotsi kannustaa ja rohkaisee vaeltajaa ottamaan yhteyttä häntä kiinnostavaan tahoon ja järjestämään lähempi tutustuminen. Tutustumisen jälkeen luotsin on hyvä jutella vaeltajan kanssa kokemuksesta.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Toisten kunnioittaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona, Vierailukohteessa,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite