Ammattien eettiset säännöt

Vaeltaja ymmärtää eri työtehtäviin liittyviä sääntöjä sekä miksi sellaisia on olemassa. Hän tutustuu niiden samanarvoisuutta lisäävään merkitykseen yhteiskunnan toiminnassa.

Vaeltaja ottaa selvää eri ammattien eettisistä säännöistä sekä työpaikkojen käyttäytymissäännöistä ja esimerkiksi laatu- ja ympäristöjärjestelmien politiikoista. Hän pohtii mihin niillä pyritään ja miten ne ohjaavat toimintaa. Vaeltaja keksii erilaisia epäselviä tai arveluttavia tilanteita ja pyrkii ratkaisemaan ne ohjeiden mukaisesti.

Taitoalueet

Arjen taidot, Katsomustaidot, Kestävä kehitys,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on tehdä tarvittavia järjestelyjä aktiviteetin toteutustavasta riippuen. Luotsi auttaa vaeltajia etukäteen valitsemaan itselleen sopivan aktiviteetin toteutustavan. Hän ohjaa vaeltajia tekemään riittävän haastavia kysymyksiä ja johdattelee heitä syvemmälle pohdinnoissa. Kun vaeltaja on aktiviteetin tehnyt, pyytää luotsi vielä vaeltajaa kokoamaan ja esittelemään ajatuksiaan.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite