Roolini ryhmässä

Vaeltaja osaa tunnistaa erilaisia rooleja, joita ryhmän jäsenet voivat ottaa. Vaeltaja ymmärtää erilaisten roolien merkityksen ryhmän toiminnan ja kehittymisen suhteen. Hän tunnistaa oman roolinsa eri ryhmissä ja ryhmätilanteissa.

Vaeltaja tutustuu erilaisiin rooleihin, joita ryhmän jäsenillä voi olla. Roolilla tarkoitetaan käyttäytymisroolia, jolla ryhmän jäsenet hoitavat tehtäviään. Vaeltaja testaa mahdollisuuksien mukaan erilaisia rooleja ja pyrkii löytämään itselleen sopivat roolit.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Jos vartio toteuttaa aktiviteetin yhdessä, huolehtii vartionjohtaja tarvittavista järjestelyistä. Hän ottaa etukäteen selvää erilaisista rooleista ja ottaa materiaalia mukaansa myös muille. Luotsi auttaa vaeltajaa pohtimaan omaa rooliaan ja vaeltajavartion jäsenten erilaisia rooleja. Hän keskustelee vaeltajien kanssa siitä onko erilaisista rooleista ja niitä edustavien henkilöiden määrästä hyötyä tai haittaa ryhmän toiminnalle. Luotsi auttaa vaeltajaa ymmärtämään sen, että jokaisen rooli voi vaihdella eri ryhmien ja eri tilanteiden aikana.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite