Vaellus yksin

Vaeltaja pärjää yksin useamman vuorokauden vaelluksella. Hän osaa ottaa turvallisuusnäkökulmat huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Vaeltaja osaa vaelluksella tarvittavat taidot. Vaeltaja luottaa omiin taitoihinsa ja pärjäämiseensä.

Vaeltaja suunnittelee vaelluksen ja lähtee vaellukselle yksin. Hän kiinnittää vaelluksen suunnittelussa erityisesti huomiota varustukseen ja turvallisuuteen.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Retkeily, Rohkeus, Turvallisuus,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja kannustaa vartion jäseniä aktiviteetin toteuttamisessa. Luotsi huolehtii siitä, että vaeltaja osaa ottaa turvallisuustekijät huomioon suunnitelmassaan. Luotsin tuki suunnitteluvaiheessa ja mahdollisen rahoituksen hankinnassa on erityisen tärkeää. Luotsi keskustelee vaelluksen suunnittelun aikana ja sen jälkeen vaeltajan kanssa kokemuksesta. Mitä positiivisia ja negatiivisia puolia yksin vaeltamiseen liittyy?

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite