Kuntavaikuttaminen

Vaeltaja tietää miten jokin vaikutusfoorumi toimii ja osallistuu siihen. Hän ymmärtää omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Vaeltaja sitoutuu osaksi yhteisöjään ja yhteiskuntaa sekä mieltää laajemmin olevansa osa myös ihmiskuntaa ja maailmaa.

Vaeltaja tutustuu kunnan, ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai seurakunnan päätöksentekoon ja päätöksentekoelimiin. Hän selvittää hallituksen ja valtuuston/edustajiston toimintatapoja sekä millaisia asioita niissä käsitellään. Vaeltaja tutustuu aiheisiin ja pyrkii vaikuttamaan häntä kiinnostavaa kysymystä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi olemalla yhteyksissä edustajiin tai tekemällä aloitteen kokoukseen vietäväksi. Vaeltaja osallistuu valtuuston/edustajiston kokoukseen ja selvittää, miten voi päästä ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa.

Taitoalueet

Suomalainen kulttuuri, Vaikuttaminen, Yhdistystoiminta,

Johtamistaito

Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja selvittää eri kuntien päätöksentekoelimien kokousaikatauluja. Hän huolehtii, että kaikki saapuvat paikalle oikeaan aikaan. Hän varmistaa, että kokouksen puheenjohtaja on tietoinen mahdollisesta tarpeesta antaa läsnäolo-oikeus kuntaan kuulumattomille henkilöille. Luotsi tukee vaeltajan poliittista ja mielipidepohdintaa. Hän auttaa vaeltajaa käsittelemään mahdollista turhautumisen tai vaikutusmahdottomuuden tunnetta.

Kasvatustavoitteet

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo, Muu,

Kesto

kolme kahden tunnin kokousta,

Aktiviteetin yläkäsite

null