Sukupuoli

Vaeltaja tuntee sukupuolten termistöä. Hän arvostaa erilaisuutta ja ymmärtää että on monenlaisia ihmisiä. Vaeltaja tunnistaa ja tunnustaa itselleen oman sukupuoli-identiteettinsä. Hän tietää mitä normikriittisyydellä tarkoitetaan ja osaa tarkastella partiota normikriittisesti.

Vaeltaja tutustuu moninaisen seksuaalisuuden ja sukupuolen termistöön ja pohtii sitä kautta omaa sukupuoli-identiteettiään. Hän tutustuu HLBTIQ-henkilön arkeen yhdenvertaisuuden kokemisen ja seksuaalisuuteen tai sukupuolisuuteen liittyvien asioiden osalta. Vaeltaja pohtii, mitä hän voi omalta osaltaan tehdä normikriittisyyden lisäämiseksi partiossa.

Taitoalueet

Moninaisuus, Partiokulttuuri, Vaikuttaminen, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi etsiä etukäteen tietoa esimerkiksi termistöstä. Luotsin tehtävänä on huolehtia, että aktiviteetti tehdään asiallisessa ja avoimessa ilmapiirissä ja että osallistujat kokevat olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Luotsi voi tarvittaessa auttaa kontaktien löytämisessä.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Toisten kunnioittaminen, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite