Itämeritutkimus

Seikkailija osaa tehdä havaintoja. Hän osaa kirjata havainnot muistiin ja raportoida niistä muille.

Seikkailija suunnittelee ja toteuttaa Itämeriaiheisen havainnointitutkimuksen yhdessä vartionsa kanssa. Vartio havainnoi valitsemaansa kohdetta pidemmän aikaa ja raportoi havainnoistaan.

Taitoalueet

Arjen taidot, Luonto,

Johtamistaito

Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Sampo auttaa vartioita valitsemaan ja rajaamaan tutkimusaiheen. Hän auttaa tutkimusten käytännön toteutuksessa sekä raporttien julkaisemisessa.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä, Ulkona, Vesillä, Vierailukohteessa,

Kesto

A pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite