Ryhmäytyminen

Samoaja ymmärtää ryhmäytymisen merkityksen. Hän saa konkreettisia välineitä ryhmäytymisen toteuttamiseen. Samoaja tutustuu niihin keinoihin, joilla ryhmää voidaan tukea siirtymään kehitysvaiheesta toiseen. Samoaja tietää mitä on henkinen turvallisuus ja tiedostaa sen merkityksen ryhmäprosessissa. Samoaja ymmärtää ryhmän ja epämääräisen joukon eron. Samoaja oppii hyödyntämään ryhmän tunnusmerkkejä. Hän tunnistaa ryhmän jäsenten eri rooleja ryhmän toiminnassa. Samoaja tiedostaa tehtävänsä ryhmähengen luojana ja kehittäjänä

Samoaja tutustuu siihen, mikä tekee ryhmästä ryhmän ja miten ryhmä toimii. Hän oppii keinoja ryhmähengen muodostamiseksi ja parantamiseksi. Kurssilaiset miettivät yhdessä, mitä eri tunnuksia ryhmällä voi olla. Samoaja tutustuu erilaisiin tapoihin ryhmäytyä. Samoaja harjoittelee ryhmäyttämistä kokeilemalla erilaisia leikkejä ja tehtäviä. Samoajat keskustelevat ryhmäytymisen merkityksestä yhdessä muiden kurssilaisten ja kouluttajan kanssa. Ryhmäytyminen tarkoittaa prosessia, jossa tärkeää on ryhmän jäsenten keskinäinen vuorovaikutus, tunteminen, luottamus ja viihtyminen. Ryhmäytymisen alkuvaiheessa keskeistä on ryhmän jäseniin tutustuminen. Pelkkä nimien tunteminen ei kuitenkaan riitä, vaan ryhmäytymisen prosessi on pitkä. Ryhmän kehityksen myöhemmissä vaiheissa ryhmäytymisen avulla voidaan parantaa ryhmän yhteenkuuluvuutta sekä parantaa ryhmän toimivuutta. Tämä rupeama kannattaa tehdä kurssin alussa, jotta rupeaman harjoitteet toimivat myös kurssilaisten ryhmäyttäjinä.

Taitoalueet

Turvallisuus, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite